WXIA-TV

Location:
Atlanta, Georgia
Affiliation:
NBC

2006 set